top of page

Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2004-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen kendi özel kliniğinde ve Başkent Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Amerikan Ortodontistler Derneği, Dünya Ortodonti Federasyonu ve Avrupa Lingual Ortodonti Birliği'nin aktif bir üyesidir. Prof. Özsoy, Angle Orthodontist ve Journal of World Federation of Orthodontics dergilerinde yayın kurulu üyesidir ve bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergiye hakemlik yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında, iskelet ankraj, lingual ortodonti, ortodontik ağrı, ortognatic cerrahi ve indirek bonding yer almaktadır.

Prof. Omur Polat Ozsoy received her Dental Degree from Hacettepe University and her PhD degree in Orthodontics from Selcuk University. She worked as a full-time faculty member at Baskent University between 2004-2017 where she got her professorship. Currently, Dr Ozsoy is working in her private practice and she’s a part-time lecturer at Baskent University. She is an active member of American Association of Orthodontists, World Federation of Orthodontics and European Society of Lingual Orthodontics. Prof. Ozsoy is in the Editorial Board of The Angle Orthodontist and Journal of World Federation of Orthodontics and serves as a reviewer to many national and international journals. Her academic interests include pain in orthodontics, skeletal anchorage, lingual orthodontics, orthognathic surgery and indirect bonding.

bottom of page