top of page

 Erdem ÇAĞLAR, 1985 yılında İstanbul’da doğmuş orta ve lise öğrenimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde geçirmiştir. Sonrasında hukuk eğitimini burslu olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Avukatlık stajının bitmesini takiben bir yıl süresince Almanya'da bulunmuş ve bir hukuk bürosunda gözlemci stajyer olarak görev almıştır. Tezli yüksek lisans çalışmasını İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde "Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku" alanında yapmış olup, tahkim hukuku konusunda tez çalışması ile yüksek lisansı başarılı olarak tamamlamıştır.

 2011 yılından beri
serbest avukat olarak çalışmaktadır.

bottom of page