top of page

Lingual Ortodonti Derneği’nin tüm Asil Üyeleri, aşağıdaki şartları yerine getiren ortodontistler ve üniversitelerin ortodonti alanında doktora ve uzmanlık eğitimi gören öğrencilerden oluşur.

Her LOD asil üye adayının LOD Bilimsel Komisyonu tarafından onaylanan gereklilikler ve kriterler doğrultusunda alt ve üst tam çene (1. molar diş - 1. molar diş arası) lingual ortodonti yöntemi ile diş çekimli ya da diş çekimsiz tedavi edilmiş iki adet vaka sunması gerekmektedir.

Mevzubahis gereklilik ve kriterler, bilimin ve yöntemin gelişmesine göre LOD Bilimsel Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kabulü ile değiştirilebilir.

Vaka değerlendirme kriterleri WSLO (World Society of Lingual Orthodontics) ve ESLO (European Society of Lingual Orthodontics) standard ve usulleri model alınarak hazırlanmıştır.

WSLO ve ESLO aktif üyelik sertifikası olan adaylar vaka sunma yükümlülüğünden muaftır. İlgili sertifikanın noter onaylı örneğinin başvuru formu ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda sayılan usullerle asil üyelik yeterliliği LOD Bilimsel Komisyonu tarafından onaylanan başvurular Yönetim Kurulu’nun nihai kararı ile Asil Üyeliğe kabul edilir.

LOD Asil Üye’leri, LOD içerisinde yapılan tüm etkinliklerden avantajlı fayda sağlama, tüm toplantılara katılma, genel kurulda oy kullanma ve resmi görevlerde bulunma hakkına sahiptir.

bottom of page