Yönetim Kurulu

Dr. Didem Aktan (Başkan)

Dr. Eser Çapan (Başkan yardımcısı)

Dr. Mahmut Diker (Sayman)

Dr. İlkay Toptan Köne (Sekreter)

Dr. Gülşah Ünal Kundakçıoğlu (Yönetim kurulu üyesi)