top of page

Asil Üye; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışma yapmayı kabul eden, lingual ortodonti alanında dernek üyelik başvurusuna kadar en az iki vaka sonuçlandırmış ortodontistler ve üniversitelerin ortodonti anabilim dalında diplomalı programlarda öğrenim görmüş/görmekte olan öğrenciler kendi istekleri ve yönetim kurulu kararı ile derneğe asil üye olabilirler.

 

Fahri Üye; Derneğin gerçekleştireceği kongre, konferans, sertifika programı ve sair etkinliklerden indirimli yararlanmak adına derneğe bağışta bulunan, üniversitelerin ortodonti anabilim dalında diplomalı programlarda öğrenim görmüşdişhekimleri veyahut  öğrenim görmekte olan öğrenciler fahri üye sayılır. Fahri üyelerin yararlanacağı indirim oranları ve indirim için gerekli yıllık bağış meblağı her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Fahri üyelerin aidat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Fahri üyeler genel kurulda oy kullanamazlar. 

Onursal Üye ; Lingual Ortodonti bilim dalında uzun yıllar çalışmış, çeşitli araştırma ve yayınlarıyla bu bilim dalının gelişimine katkıda bulunmuş kişiler en az iki asil üyenin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile onursal üyeliğe seçilebilir. Bu nitelikleri taşıyan yabancı bilim insanları da onursal üyeliğe seçilebilirler. Ayrıca derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

bottom of page