top of page

TÜRK LİNGUAL ORTODONTİ DERNEĞİ VİZYONU;

Lingual Ortodonti bilim dalının Türkiye’de de tanınması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile uygulama sürecine dahil edilmesi için ulusal ve uluslararası tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunarak ortodontik eğitim ve uygulamada en yüksek kalite standartlarını yakalayarak, hasta refahını arttırmaktır.

 

TÜRK LİNGUAL ORTODONTİ DERNEĞİ MİSYONU;

Lingual Ortodonti bilim dalının gelişimi ve yaygınlaştırılması amacıyla ilgili alanda bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurtiçinde ve yurtdışında mevcut teknikler üzerine nitelikli konuşmacılar ve ulusal ve uluslararası dernek veya kuruluşlar ile iş birliğinde olarak gerek bilimsel konferanslar gerekse çeşitli sosyal etkinlikler ile üyelerin bilimsel gelişim, klinik yeterlilik ve beşeri münasebetlerinin gelişimi için çalışmaktır.

bottom of page