top of page

Dr. Eser Çapan , DDS,PhD

Dr. Eser Çapan was born in Babaeski/Turkey in 1984 and received her Dental Degree from Istanbul University Faculty of Dentistry in 2007. He has completed his PhD from Istanbul University Dentistry Faculty Orthodontics Department in Turkey. He is working as an orthodontist at his private office in Istanbul.

Publishing and Presentations

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Habitüel Horlama ile Birlikte Maksiller Darlığa veya Mandibular Retrognatiye Sahip Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apnesi Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi. Poster Sunumu. 3. Uyku Bozuklukları Kongresi. 27-30 Nisan 2012, Kapadokya (En iyi poster ödülü)

- Çapan E, Çapan Ö, Kılıçoğlu H. Uyku Bruksizminin Tanısında Yeni Bir Alternatif: BiteStrip. Dental Klinik. 2013;4:70-74

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Kronik Horlaması Olan Dar Maksilla veya Retrognatik Mandibulası Olan Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Poster Sunumu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi. 3-7 Nisan 2013, Antalya

- Çapan E, Turan E, Atay Z, Bereket A, Kılıçoğlu H. Piknodizostozisli 3 Olgunun Ortodontik Değerlendirilmesi. Poster Sunumu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apnesi Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Etkinliğinin İncelenmesi. Sözlü Sunum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul

- Çapan E, Kıyan E, Ersu R, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Üç Olgunun Üst Çene Genişletilmesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimliği Dergisi. Baskıda. 2014

- Çapan E, Turan S, Kılıçoğlu H. Clinical And Cephalometric Analysis Of Three Cases With Pycnodysostosis (Case Report). İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2015; 49(1): 51-5

- Çapan Ö, Çapan E, Ersu R, Kıyan E, Kılıçoğlu H. Obstrüktif Uyku Apnesi veya Primer Horlaması Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Uyku Bruksizmi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Dergisi. 2015;1(3): 45-9

Congress and Symposiums

- 7th İnternational Orthodontic Congress. 6-9 Şubat 2010, Sydney.
 
- Uyku Derneği 2. Uyku Bozuklukları Kongresi. 17-21 Mart 2010, Kıbrıs.
 
- 12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 24 Ekim 2010, Ankara.
 
- 87th Congress of the European Orthodontic Society. 19-23 Haziran 2011, İstanbul.
 
- Uyku Derneği 3. Uyku Bozuklukları Kongresi. 27-30 Nisan 2012, Kapadokya.
 
- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi. 21-23 Kasım 2013, İstanbul.
 
- XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. 2-4 Kasım 2015, Eskişehir.

Attanded Educations

- Treatment Guidelines in Orthodontics, Şubat 2009, İstanbul.
 
- Fixed Anchoroge Systems in Orthodontics, Şubat 2009, İstanbul.
 
- Lingual Orthodontic Treatment and Microimplants, Mart 2010, İstanbul.
 
- Ortodonti Pratiğinde Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları, Ekim 2010, Ankara.
 
- eCligner Certification Course, Aralık 2011, İstanbul.
 
- Gianelly Bidimensional Tecnique: The Evidence Based Evolution of Straight Wire. Mart 2012, İstanbul.
 
- Systemized and Effective Orthodontic Care, Mayıs 2012, İstanbul.
 
- Clear-Aligner System, Mart 2013, İstanbul.
 
- Orthodontic Treatment Mechanics and the Pre-adjusted Appliance. Mayıs 2013, İstanbul.
 
- İncognito Certification Course, Haziran 2013, İstanbul.
 
- İnvisalign Certification Course, Şubat 2014, İstanbul.
 
- Harmony Certification Course, Mart 2014, İstanbul.
 
- Damon System and Advanced Straight Wire, Nisan 2014, İstanbul.
 
- BENEfit/BENEplate/MENTOplate, Haziran 2014, İstanbul. 
 
- Ortognatik Cerrahiye Hazırlık Kursu, Haziran 2015, İstanbul.

- Damon Mechanics with Tad's, Kasım 2015, İstanbul.

- Eon Aligner Certification Course, Mart 2016

- 2D Lingual Orthodontic Theory and Hands On, Nisan 2016, İstanbul.

- Simplifying Your Mechanics For Challenging Cases, Eylül 2016, İstanbul

- How to Combine Clinical and Organizational Efficiency in Orthodontics, Aralık 2016, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Introduction to the FACE Philosophy, Aralık 2016, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Intruduction to TMJ, Şubat 2017, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Inducation to Splints:Indications and Uses Diagnosis and Treatment Planning of Unstable Cases in Patients with TMD., Haziran 2017, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Treatment Mechanics., Ağustos 2017, İstanbul.

- Orthodontic Treatment Using Clear Aligner Course., Kasım 2017, Ankara.

- FACE Treatment Philosophy / Interdisciplinary Treatment: The Importance of Teamwork.,Aralık 2017, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Bioesthetics and Orthodontics.​ Şubat 2018, San Sebastian.

- TADS : From Enthusiasm, to frustration or back to the future! Mart 2018, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Orthognathic Surgery. Mayıs 2018, Parma.

- Ortodontistin Seyir Defteri. Mayıs 2018, İstanbul.

- FACE Treatment Philosophy / Mixed Dentition. Haziran 2018, İstanbul.

- WIN certification course. Ocak 2019, İstanbul.

bottom of page