top of page

Lingual ortodonti derneği;

  • Lingual Ortodonti’nin Türkiye’de de tanınması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için tanıtıcı ve eğitici faaliyetlerde bulunmak

 

  • Lingual ortodonti bilim dalını uygulama sürecine dahil etmek

 

  • Üyelerin bilimsel gelişim ve klinik yeterlilik konularında gelişmeleri için toplantılar ve dernek içi çalışmalar düzenlemek

  • Modern Lingual Ortodontiye yönelik eğitim standartlarını teşvik etmek

 

  • Yurtiçinde ve yurtdışında lingual ortodonti alanındaki mevcut tüm teknikler üzerine nitelikli konuşmacılar eşliğinde konferanslar düzenleyerek lingual ortodontinin gelişimine katkıda bulunmak 

  • Ortodontik eğitim ve uygulamada en yüksek kalite standartlarını yakalamak ve böylece hasta refahını arttırmak

 

  • Amacın gerçekleşmesi için Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, gerektiğinde onlarla işbirliği olanağı sağlamak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

  • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

 

  •  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

amacı ile 2019 yılında kurulmuştur.

Kurucu Üyeler

Dr. Didem Aktan

Dr. Eser Çapan

Dr. Mahmut Diker

Dr. E. Beril Demir Karamanlı

Dt. Yunus Emre Birol

Av. Cem Ataş

Av. Erdem Çağlar

bottom of page